Ljubav u doba priliva migranata

„Ljubav u Savamali“, tekst Ivan Lalić, režija Darijan Mihajlović, Zvezdara teatar

“Ljubav u Savamali” Ivana Lalića je prvi izvedeni dramski tekst ovog pisca posle uspešnog “Heroja nacije”. Ova dva komada se susreću u motivima parodične obrade današnjeg ogromnog, manipulativnog uticaja medija. “Ljubav u Savamali” je komična melodrama, pitka i neposredna, probojna u zavođenju gledalaca, britkim humorom i savremenošću sadržaja. U drugom planu, Lalićev tekst diskretno donosi kritički odraz našeg vremena. U njemu se živopisno ogledaju društveno-politički problemi, nezadovoljstvo životom u Srbiji, sveprisutna želja za odlaskom iz nje. To se, između ostalog, provokativno problematizuje i kroz prisustvo migranata sa Bliskog istoka. U tom smislu je karakteristična replika protagoniste Ahmeda, izbeglice iz Avganistana, koji odgovara policajcu Stojanu: “Ni Srbi neće da ostanu u Srbiji. Zašto ja da ostanem…”. Tema prisustva migranata otvara i pitanja složenog odnosa prema njima, od proklamovanja bezgranične zaštite, u diskursu nevladinog sektora, do glasnog nepoverenja naroda. Bavljenje migrantima pokreće i rasprave o ksenofobiji, toleranciji, granicama ljudskih prava i sloboda.

Darijan Mihajlović bez upadljivijih estetskih ambicija i rediteljskih inovacija postavlja na scenu ovaj komad. Glumcima je dat centralni prostor, a osnovni utisak o predstavi je njena izražena komunikativnost sa gledaocima (scenografija Vesna Popović, kostimografija Lidija Jovanović). Glavna zamerka je neujednačenost stila i kvaliteta igre, između realizma, karikature i farse. Muški deo ansambla je u celini znatno uspešniji od ženskog. Milan Vasić je izuzetno energičan i ubedljiv kao Ahmed, noseći je stub predstave, dramski, komički i pevački ubedljiv. Izbeglica iz Avganistana, muzičar i reper širokih shvatanja, istovremeno je izgubljena individua, osuđena na lutanje i borbu za goli život, ali i muškarac u potrazi za ljubavlju. Feđa Stojanović sa merom, u svedenim tonovima igra Luku, predsednika kućnog saveta zgrade u Savamali, gde se radnja dešava, pored otvorenog humanitarnog centra. On je pisac, suprug i otac, u rascepu između poštovanja svojih uverenja i pritisaka supruge. Branko Vidaković je takođe vrlo ubedljiv, svedenim i komički efektnim sredstvima igra snishodljivog komšiju Bogdana koji se dodvorava Luki, “sve dok je na mestu predsednika kućnog saveta”. U toj činjenici se metaforički i komički izražajno ogleda univerzalan odnos podanika prema vlasti. Funkcionalna je i igra Nikole Šurbanovića, u ulozi lokalnog policajca Stojana.

Foto Nikola Vukelić

Elizabeta Đorevska igra Veru, Lukinu ženu, previše je karikirajući, što dovodi do nedovoljno jasnog izvrgavanja ruglu njenih ubeđenja. Sa time se parodično razobličava njena napadna ljubav prema životinjama i ljudima, nezaštićenima i slabima. Utisak bi svakao bio delotovorniji, da je karikatura blaža. Njihova ćerka Sara (Mina Sovtić) je takođe oblikovana u grubljim crtama koje naglašavaju njenu muškobanjastost. Ona je sirova fajterka, kik bokserka, osuđena da bude takva u surovoj sredini. Njena gruba igra nametljivo ističe brutalnost sredine, ali je u trenucima prekomerno izveštačena. Lena Bogdanović takođe igra vrlo karikaturalno, plastično i oštro. Njen lik je Lizet, novinarka CNN-a koja izveštava o “iznenađujućoj” humanosti pronađenoj u Srbiji, u situaciji zbrinjavanja Ahmedove bebe. U slučaju njenog lika, prekomerna farsičnost je najopravdanija, jer je predmet karikature jasan – ona razobličava navalentnost i moć predstavnika medija.

Predstava “Ljubav u Savamali” je uspešan žanrovski, “dobro skrojeni” odraz našeg vremena, uprkos navedenim zamerkama koje ne ugrožavaju previše njen ukupan doživljaj. Pri tome je ona odgovarajuće uklopljena u prepoznatljiv repertoar Zvezdara teatra, koji u najvećoj meri određuje savremenost tema, odlična komunikativnost predstava sa publikom, odsustvo rediteljskih inovacija. “Ljubav u Savamali” dovodi do (privremenog) rasterećenja od nagomilanih tegoba u našoj svakodnevnici, kroz duhovito i emotivno razračunavanje sa njima.

Ana Tasić

Kritika je objavljena u Politici 28.11.2018.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s