Month: March 2018

Bleda dizelaška parodija

„Lift – Slobodan show“, tekst i dramaturgija Jelena Bogavac, režija Nenad Todorović, Narodno pozorište iz Prištine sa sedištem u Gračanici

Foto NP Pristina

Dramaturgiju formalno i stilski složene predstave „Lift –  Slobodan show“, grubo posmatrano, čine dva dela (tekst Jelena Bogavac, režija Nenad Todorović). Prvi donosi ličnu i političku biografiju članova porodice Slobodana Miloševića, dok drugi stvaraju dokumentarne ispovesti glumaca, anegdote i sećanja na događaje koji predstavljaju posledice Miloševićeve politike.

Scena je preovlađujuće prazna, ali je taj osnovni asketizam dopunjen nizom praznih čiviluka, raštrkanih po sceni. Njihovo značenje možemo shvatiti simbolički, kao odraz ljudi koji nedostaju, onih koji su stradali u razornom tajfunu politike protagonista predstave (scena Vuk Dautović). Kostimi Aleksandra Kovačevića su kreirani u izrazitom kič stilu. Akteri su obučeni u šljašteće trenerke ili jakne sa napadno sijajućim šljokicama, odraz ikonografije devedesetih godina, imidža turbo folk dizelaša. Ta vizualna preupadljivost ima treš značenja, ironičan smisao, u skladu sa stilom izvođenja.

Glumice i glumci  Ivana Kovačević, Dejan Cicmilović, Milorad Kapor, Anika Grujić, Milena Jakšić, Jelena Orlović, Tamara Tomanović, Jovan Zdravković, Uroš Novović, Vasilj Adžić i Marko Panajotović deklamativno, plakatski igraju likove i naratore. Oblikuju jedno grupno telo, ogledalo srpskog društva devedesetih godina. Dramsku i epsku igru prate razvijeni scenski pokret i muzika, najčešće uobličeni u turbo folk stilu (kompozitor Marko Grubić). Na sceni je i omladinski hor „Glee Srbija“ koji povremeno dopunjuje scensku radnju (vođa hora Dimitrije Dimitrijević). Ponekada više glumaca simultano predstavlja jedan dramski lik. Na taj način se razbijaju realističke konvencije, i istovremeno se gradi specifična scenska forma – ironično sentimentalna, parodična opera. Stil igre je vrlo dominantan, zapravo se može reći da je on smisao predstave, njen sadržaj. On zamenjuje nedostatak pravog sadržaja, jasnijih značenja ovog ostvarenja.

Prvi deo koji prikazuje biografiju vladajućeg para Milošević-Marković, njihove porodične korene, uspon i pad sa vlasti, ključno je određen parodijom. Delovi koje pripoveda Mirjana Marković obeleženi su ironično teatralnom sentimentalnošću, odnosno izobličeni su karikaturom. Na sceni se prosipaju i zrnca tragičnosti sudbine njihove porodice, na primer u Mirjaninoj pripovesti o njenoj majci Veri, kao i o kasnijem izrazu Mirjanine napuštenosti i usamljenosti, nakon Slobodanovog odlaska u Hag. Ipak, imajući u vidu osnovni parodičan ton, ta tragičnost nema stvarnu težinu, jer je i ona karikatura. Mirjanu igra nekoliko različitih glumica, preupadljivo, infantilno, zavijajući reči, što se može shvatiti i kao znak infantilne samodovoljnosti njihove vlasti. Dejan Cicmilović prikazuje Miloševića, koristeći se imitacijom. Njegova igra nije upadljivo karikaturalna, kao u slučaju glumica koje predstavljaju Mirjanu. Ali, parodična značenja su takođe prisutna u činjenici izgradnje lika sredstvima imitacije, u okolnostima ukupno karikaturalne igre. Njihovu pratnju čine preterano kruti likovi, više zombiji nego ljudi, majmunolika stvorenja koja upotpunjuju farsičnu sliku političke elite devedesetih godina. Ovaj deo predstave je povremeno duhovit i sugestivan, naročito u momentima koji podsećaju na dramski svet Alfreda Žarija, na idejno bliskog Kralja Ibija. Ipak, ukupno gledano, problem ovog dela predstave je u tome što osim stila izvođenja nema značenjskih posebnosti. Na sceni su probuđeni duhovi prošlosti, naređani su događaji iz devdesetih, bez jasnog stava prema njima. Radnja nije kontekstualizovana, zbog čega predstava nema opipljivijeg opravdanja.

Drugi, kraći deo predstave je stilski drugačiji, skoro da je predstava za sebe, ostvarena u dokumentarnom, ispovednom tonu. Iako je on odraz Miloševićeve politike u pojedinačnim životima svih nas, te je u tom smislu povezan sa prvim delom, zapravo je višak koji predugo traje, urušavajući dinamiku. Predstava bi bila dramaturški i stilski celovitija da je završena sa prikazom Miloševićevog odlaska u Hag.

Polazište produkcije „Lift – Slobodan show“, bavljenje životom i delom Slobodana Miloševića, nedvosmisleno je podsticajno. Zato smo imali veća očekivanja od njenih interpretativnih dometa. Ona nažalost nisu ispunjena, pa je ostalo upražnjeno mesto dramske obrade tog vremena, otvorena mogućnost za neku promišljeniju predstavu u budućnosti.

Ana Tasić

Kritika je objavljena u Politici 21.3.2018.

Poslednji dani života

„Poslednji rok“, prema romanu Valentina Rasputina, dramatizacija i režija Valerij Kirilov i „Utopljena duša“, prema drami Aleksandra Jugovića, režija Slobodan Skerlić, Beogradsko dramsko pozorište

Radnja predstave „Poslednji rok“, nastale prema istoimenom romanu Valentina Rasputina, prati okupljanje rasutih članova porodice, zbog blizine smrti majke, starice Ane (Danica Ristovski/Jadranka Selec). Ova situacija je konkretno i metaforički inspirativno polazište za bavljenje odnosima između prošlosti i sadašnjosti, života i smrti, sela i grada, kao i roditelja i dece. Osnovni pristup dramaturga i reditelja Valerija Kirilova ovoj temi, tragikomički i poetski, takođe je vredan. Komični sastojci su važni zato što odnose moguću patetiku koju ova tematika često sa sobom nosi. Oni istovremeno relaksiraju temu smrti, ali je čine i složenijom, kroz crnohumornu obradu. Upadljiva poetska značenja se na sceni grade kroz spoj naglašenih vizualnih i muzičkih rešenja, video projekcija i koreografije (scenografija i izbor muzike Kirilov, koreografija Maja Mitić).

Sa druge strane, režiju karakterišu izbori koji nisu dovoljno utemeljeni, zapravo su proizvoljni. Reč je, na primer, o postupku uvođenja fizički neprisutne ćerke Tatjane, koju ostatak porodice čeka  (Nada Macanković). Ona je ovde sablast, nekakav duh koji se među njima muva, bez opravdanja. Takođe nije jasan, ni potreban, postupak međusobnog menjanja uloga Ane i njene prijateljice Mironihe (Ristovski/Selec). Ova rešenja shvatamo kao neuspele pokušaje metaforičkog začinjavanja radnje, koji proizvode utisak naivnosti, pa i amaterizma.

Dramaturgija predstave nije razvijena. Uprkos osnovnoj podsticajnosti teme i pristupa njene obrade, radnja i likovi su ostali nerazgranati, plitki. To je još jedan od razloga zbog kojih je predstava u celini vrlo skromnih značenjskih i umetničkih dometa. Igra glumaca je kvalitativno neujednačena, povremeno je vrlo anemična, zbog čega gledalac takođe gubi pažnju. Muški deo ansambla znatno je ubedljiviji od ženskog. Likovi koje su oblikovali Andrej Šepetkovski (Mihail), Jovo Maksić (Ilija) i Boris Komnenić (Stepan Harčevnikov) su najuverljiviji. Oni slikovito pokušavaju da izleče pritiske savremenog života u zaboravu alkoholizma.

Druga nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta, „Utopljena duša“, nažalost pati od iste boljke, slabosti dramskog teksta. Fragmentaran komad Aleksandra Jugovića je veoma razuđene strukture, u njemu nema stvarnog sukoba, niti detaljnije osmišljenih likova. Radnja se dešava na brodu „Italija“ 1917. godine, takođe pred smrt protagoniste. Pratimo poslednje sate u životu Vladislava Petkovića Disa, i otkrivamo njegova sećanja, priviđenja, košmare, kao i opšte misli o smrti i ljubavi, umetnosti i kritici. U Disovu svest se useljavaju brige o njegovoj ženi i deci, ali i činjenica osobenosti njegovog karaktera koja mu je život učinila specifičnim. Jugovićev tekst je, suštinski, kao neki nacrt za priredbu posvećenu Disu, omaž velikom pesniku, a ne čvrsta i vredna drama stabilnih umetničkih vrednosti.

Utopljena dusa, foto BDP

Glumci Milica Zarić, Igor Damnjanović, Nemanja Stamatović, Ivana Dudić i  Lako Nikolić, pošteno su nastojali da ožive mnoštvo likova na ovom brodu koji će biti potopljen – bolničarke, vojnike, kapetane, učiteljice, konobare, žene, decu itd. Sergej Trifunović igra Disa kao brižnog i nežnog, ali i rastrzanog osobenjaka, poetu. Uprkos trudu, glumci nažalost nisu uspeli da ovu predstavu učine vrednijom, zbog značenjske tanušnosti teksta, ali i režije Slobodana Skerlića, isuviše tvrde za ovaj komad. Smatramo da bi suptilniji, maštovitiji pristup u scenskom tumačenju uspeo da bar malo prikrije mane teksta. Predvidiva rešenja i odsustvo poetske, mekše, snoviđenjske obrade prizora, učinili su slabosti teksta vidljivijima. Na primer, kada Dis pomene pakao, očekivano se čuju udarci groma. Takođe je preočigledno, pa i banalno, rešenje kraja predstave. Dis skida sa sebe brkove i periku, napadno se simbolički razotkrivajući, u smrti. Tako ogoljen, Trifunović ide kroz publiku, govoreći stihove Disove pesme „Možda spava“. Njegov nastup je tu nesporno vešt, ali je ovaj finalni scenski postupak stereotipno teatralan. Kao takav je idealan kraj jedne grube priredbe o Disu, a ne umetnički ambicioznije predstave kojoj smo se nadali.

Ana Tasić

Kritika je objavljena u Politici, 13. marta 2018.