Grad venčanja i pozornica

Premijera predstave “Odbrojavanje – na piru sa Držićem i Nalješkovićem”

Dubrovnik – Druga dramska premijera Dubrovačkih letnjih igara, predstava “Odbrojavanje – na piru sa Držićem i Nalješkovićem”, urađena je u saradnji sa Akademijom dramskih umetnosti iz Zagreba. Polazeći od motiva dramskih tekstova Marina Držića i Nikole Nalješkovića, mladi reditelji Lea Anastazija Fleger, Marina Pejnović i Hrvoje Korbar su uradili trodelnu omnibus predstavu, na tri različite lokacije tvrđave Minčeta u Starom gradu (dramaturgija Nikolina Rafaj i Nina Bajsić). Mladi glumci Maruška Aras, Boris Barukčić, Lucija Dujmović, Vini Jurčić, Rok Juričić, Iva Kraljević, Filip Mayer i Tin Rožman igraju različite uloge, u različitim delovima omnibusa.

Projekat se sa jedne strane bavi mogućnostima i granicama ambijentalnog pozorišta, dok je sa druge usmeren na istraživanje običaja venčanja, u renesansnom, ali i u savremenom Dubrovniku. Ova tema je danas posebno zanimljiva zato što je Dubrovnik postao jedna od omiljenih svetskih destinacija za venčanja. Ta činjenica je vrlo izazovno polazište i za parodično-kritički odnos prema današnjoj sveprisutnoj, dubinskoj komercijalizaciji ovog grada.

Foto Marko Ercegović / Dubrovačke letnje igre

Prvi deo predstave je izveden na samom vrhu tvrđave Minčeta, gde je mali broj smeštenih gledalaca pratio dešavanja posle venčanja Fjore i Miljenka, njihove rasprave o odnosima između polova. Ovaj deo je najmanje tematski i ambijentalno razvijen, i predstavlja neku vrstu uvertire za druga dva segmenta koja su znatno razgranatija. U drugi deo predstave nas uvodi glumac koji parodično i vrlo šarmantno igra vickastog turističkog vodiča. Pažljivo nas vodi do katakomba tvrđave Minčeta, sa naglaskom na pažljivo jer je put do tamo strm, a posle i vrlo uzak, klaustrofobičan. Kao da smo deo turističke ture, između ostalog saznajemo da su katakombe pre tri godine otvorene za javnost, posle pet stotina godina nepristupačnosti, kao i to da su u ratovima devedesetih godina služile kao sklonište od bombi. Igra glumaca je ovde upadljivo teatralna, što gradi jasno ironičan odnos prema današnjoj sveprisutnoj turističkoj komercijalizaciji Dubrovnika. Teatralizovani vodič se napeto trudi da nam utrapi turističke pakete, programe venčanja itd. Ove situacije su uobličene komički efektno, ali i značenjski izazovno, jer se tako skreće pažnja na društveni problem neumerene komercijalizacije, apartmanizacije grada.  Veći deo ovog segmenta predstave se odvija u procesiji, dok ne stignemo do završnice, kada dolazi do odvajanja publike, na nekoliko manjih punktova, minijaturnih, ambijentalnih scenskih prostora. U  jednom od tih prostora, koji je bio krajnje stešnjen, glumci u ozbiljnijim, tragičnijim tonovima kritički ukazuju na činjenicu da je turizam ubio stvarni život.

Foto Marko Ercegović / Dubrovačke letnje igre

U trećem delu predstave koja gradacijski efektno prikazuje gubitak mere u komercijalnim žudnjama, parodičan odnos prema sveprisutnom kič turizmu postaje naročito jak. Radnja se odvija na igralištu Minčete, gde publika predstavlja zvanice na venčanju. Svi sedimo za svečano postavljenim stolovima, i pratimo igru glumaca koja vešto prepliće istoriju i naše vreme, tradiciju i savremeno doba. Narator, kao nekakav prenapadni PR venčanja, na engleskom jeziku teatralno otkriva renesansnu tradiciju, kada je bilo uobičajeno da se u okviru venčanja izvode scenski prizori. Posmatramo teatralizovanu rekonstrukciju renesansnog venčanja, sa ironičnom, vremenskom distancom. Iznad nas lete baloni od sapunice, akteri su plastično nasmejani, snažno motivisani željom da nam sve prodaju. Ovde je vrlo važan  renesansni motiv braka iz materijalnih interesa, protumačen i u našem vremenu. Sa njim se upečatljivo zaokružuje kritička obrada problema alavog zgrtanja novca koje lomi sve prave vrednosti. Ovaj izazovan mladalački projekat nas je takođe istinski podsetio na skoro bezgranične mogućnosti ambijentalnog teatra. Pred nama je oživljena tradicija scenske igre, korenito isprepletane sa zidinama grada, koje su bukvalno postale pozornica.

Ana Tasić

Tekst je objavljen u Politici 13.8.2018.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s